Home

Buro Bos is het eenmansbureau van Menno van den Bos. Het bureau biedt een combinatie van kennis over flora, fauna, natuurbeheer en -toezicht, communicatie en educatie. Vooral de combinatie van natuurtoezicht en -onderzoek is uniek. De veldervaring van de boswachter gecombineerd met veel kennis van de natuur. De werkwijze van Buro Bos valt te typeren als praktisch en resultaatgericht met een hoog kennisniveau.

Buro Bos biedt de volgende diensten:

 Freelance boswachter

Natuurtoezicht (BOA)

Excursies/voorlichting

Projectleiding natuurherstelprojecten

 

Natuurtoets

Flora- en faunawet

Natuurbeschermingswet

 

Ecologisch onderzoek

Vegetatie onderzoek

Inventarisatie fauna (insecten, reptielen, vissen, slakken, enz)

 

Educatie

 Cursus vegetatietypen, planten, mossen, sprinkhanen, mieren, enz.