Diensten

Buro Bos biedt de volgende diensten:

Freelance boswachter

Natuurtoezicht

Excursies/voorlichting

Projectleiding natuurherstelprojecten

Natuurtoets

Wet Natuurbescherming

Ecologisch onderzoek

Vegetatie onderzoek

Inventarisatie fauna (insecten, reptielen, vissen, slakken, enz)

Educatie

Cursus vegetatietypen, planten, mossen, sprinkhanen, mieren, enz.