Educatie

Het overdragen van kennis over de natuur is een van mijn favoriete bezigheden. Verwondering en verbazing over planten en dieren zorgt voor begrip en draagvlak.

Ook voor beheerders en beleidsmakers is kennis een belangrijk steunpunt. Een beter begrip van een ecosysteem zorgt voor een duurzamer en bestendiger beheer.

Buro Bos biedt graag cursussen op maat aan. Enkele voorbeelden:

- Planten
- Mossen
- Korstmossen
- Vegetatietypen
- Sprinkhanen
- Insecten algemeen
- Beheer van natuurgebieden
- Algemene ecologie

Op waarneming.nl kunt u een beeld krijgen van mijn interesses: Waarnemingen Menno van den Bos

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak: Contact