Ervaring

Onderstaand een overzicht van enkele recente werkzaamheden van Buro Bos. Verder een korte opsomming van mijn genoten opleidingen.

Werkzaamheden 2012-2019

Voorbereiding natuurherstelprojecten PAS regeling bij duinbeheerder in Noord-Holland
Gebiedsanalyse en planvorming tbv PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) maatregelen

Meerdaagse cursus mossen en grassen verzorgd voor boswachters van een duinbeheerder
Ism Ecologisch Adviesbureau B. Kruijsen

Meerjarige monitoring geomorfologische ontwikkeling van duingebied ten zuiden van Katwijk
Ism Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek en OBN Deskundigenteam Duin- en kustlandschap

Voorbereiding en begeleiding Life+ natuurherstelprojecten bij duinbeheerder in Noord- en Zuid-Holland (3 jaar)
Planvorming, werkomschrijving en aanbesteding, toezicht op uitvoering van de projecten

Vegetatie opnamen bij een duinbeheerder in Noord-Holland (jaarlijks)
125 Braun-Blanquet opnamen en 125 Tansley opnamen in de directe omgeving daarvan

Vegetatie opnamen bij een duinbeheerder in Zuid-Holland (2 jaar)
80 Braun-Blanquet opnamen

Project monitoring biodiversiteit van een natuurgebied (jaarlijks)
Zeldzame soorten uit diverse soortgroepen (oa planten, mossen, vlinders, libellen, slakken en vogels) worden gemonitord. Aansturing vrijwilligers en zelf uitvoeren monitoring.

Freelance boswachter bij een duinbeheerder (jaarlijks)
Alle voorkomende werkzaamheden, oa handhaving, voorlichting en monitoring

Meerdaagse cursus verzorgd voor boswachters van een duinbeheerder
Cursus op gebied van beheer en ecologie van de duinen

Ecologische begeleiding van een aannemer gedurende looptijd van natuurherstelproject
Schrijven en toepassen ecologisch werkprotocol, wegvangen beschermde soorten, ecologisch advies tijdens werkzaamheden

Ecologische begeleiding bittervoorn
Ecologische begeleiding werkzaamheden natuurvriendelijke oever mbt bittervoorn en kleine modderkruiper

Diverse natuurtoetsen voor instanties uitgevoerd
Ecologische quickscan betreffende (mogelijk) voorkomen beschermde soorten

Kartering zeedorpensoorten
Kartering kenmerkende soorten rondom zeedorp in Noord-Holland

Opleiding

Module Integrated Coastal Dune Management, Universiteit van Amsterdam, (afgerond 2009)

Bos en Natuurbeheer, HBO Larenstein (afgerond 2006)

HEAO Communicatie (afgerond 1998)