Freelance boswachter

Bij natuurorganisaties komt het regelmatig voor dat er meer werk is dan mankracht. Dit kan komen door bijvoorbeeld ziekteverzuim of een piekbelasting tijdens het hoogseizoen. Ook begeleiding van natuurherstelprojecten vereist extra inzet van personeel. Inhuur van een freelance boswachter was tot voor kort niet mogelijk, die was er simpelweg niet.

Daar komt nu verandering in. Buro Bos biedt een professionele, vakkundige, direct inzetbare boswachter.

Ik heb bijna 10 jaar ervaring als boswachter. Een brede functie, dagelijks ben je bezig met het afwegen van belangen met betrekking tot natuur, recreatie, cultuurhistorie en veiligheid. Enkele veelvoorkomende werkzaamheden zijn:

Projectleiding natuurherstelprojecten

De mens heeft in de loop der tijd grote invloed gehad op het landschap in Nederland. Op een fors aantal plekken wordt deze invloed verkleind en kunnen natuurlijke processen weer grotendeels hun gang gaan. De uitvoering van deze natuurherstelprojecten vereist een goede voorbereiding. De volgende punten zijn daarbij van belang:

- Beheerplan voor de toekomst (inclusief doelstelling, monitoring en gedegen ecologische onderbouwing)

- Aanvraag vergunningen (oa aardkundige waarden, archeologie, cultuurhistorie, ontgrondingen, flora en faunawet, natuurbeschermingswet, boswet, watervergunning of geïntegreerde omgevingsvergunning)

- Subsidie aanvraag en afhandeling

- Communicatieplan

- Offerte aanvraag en bestek

- Begeleiding in het veld tijdens uitvoering

De afgelopen jaren heb ik het voorrecht gehad een groot aantal projecten van begin tot eind te mogen begeleiden. Van kleine gegraven poelen tot grote verstuivingsprojecten.

Voorlichting/excursies

Natuur is van iedereen. Daarom is het voor een natuurbeheerder van groot belang het gevoerde beheer uit te leggen en draagvlak te creëren onder het publiek. Dit kan door informatieborden, persberichten, internet/social media en excursies. Ook relatiebeheer is een belangrijk onderdeel, regelmatig contact met de stake holders. Een boswachter dient dus over goede communicatieve vaardigheden en een groot netwerk te beschikken. Naast mijn opleiding Communicatie, heb ik hier de afgelopen 10 jaar een zeer ruime ervaring in opgebouwd.

Monitoring flora en fauna

Als natuurbeheerder wil je graag weten hoe het met de natuurwaarden in het gebied gesteld is. Boswachters lopen vaste monitoringroutes voor onder andere dagvlinders, amfibieën, reptielen en konijnen. Verder wordt er veel onderzoekswerk door vrijwilligers verricht. De aansturing ligt vaak bij de boswachter. Als boswachter is het dus zaak kennis te hebben van veel verschillende soortgroepen en nieuwsgierig te zijn naar de relaties tussen al die soorten.

Natuurtoezicht

Een boswachter is de gastheer van zijn gebied. In sommige gevallen kan het echter noodzakelijk zijn een bekeuring uit te schrijven. Ik heb ervaring als BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) in Domein I. Dit houdt in dat overtredingen als niet-aangelijnde honden, het zich bevinden buiten wegen en paden en dergelijke verbaliseerd kunnen worden. Ook heb ik ervaring met RTGB (Geweldsbeheersing). Dit betekent dat er in voorkomende gevallen een naar verhouding gerechtvaardigde hoeveelheid geweld mag worden gebruikt, als het doel niet op een andere manier kan worden bereikt. In de praktijk komt dit vrijwel niet voor en dient het meer als zelfverdediging in noodgevallen. De mond is en blijft mijn sterkste wapen. De gevolgde trainingen in conflictbeheersing komen hierbij goed van pas. Ook heb ik ervaring in EHBO.

Buro Bos geeft u graag meer uitleg over bovenstaande onderwerpen en doet u graag een offerte: Contact