Over Buro Bos

Buro Bos is het eenmansbureau van Menno van den Bos. Aangezien het bureau uit één persoon bestaat, vind ik het belangrijk om mijn persoonlijke motivatie te delen.

In 2001 besloot ik het roer radicaal om te gooien. Mijn baan als IT consultant/trainer bracht mij niet de voldoening die ik zocht. Aangezien de natuur altijd al mijn interesse had, ben ik bij een bezoekerscentrum van een Nationaal park gaan werken. Mijn studie Communicatie kwam hierbij goed van pas.

Enige tijd later ben ik aangenomen als boswachter in de duinen. Een prachtige, veelzijdige baan die ik altijd met veel plezier vervuld heb. In de avonden heb ik de studie Bos en Natuurbeheer aan de Hogeschool Larenstein afgerond. Om mij nog verder te ontwikkelen heb ik begin 2012 Buro Bos, ecologisch advies en freelance boswachter opgericht. Dit biedt mij de kans een breed scala aan opdrachten voor verschillende organisaties te verrichten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om mijn opgedane kennis en ervaring op het gebied van ecologie, communicatie, educatie en ict te combineren.

Motivatie

Mijn voornaamste drijfveer is nieuwsgierigheid. Ik ben grenzeloos gebiologeerd door het systeem natuur en wil daar zoveel mogelijk van begrijpen. De veelheid aan organismen en hun onderlinge afhankelijkheid is fascinerend. Bijzonder vind ik het feit dat de natuur een zelfregulerend systeem is, dat vanzelf een dynamisch evenwicht vindt.

Naast het systeem natuur, vind ik ook het systeem economie interessant. Met name macro economische processen en de werking van financiele markten. De economische situatie is vaak ook van invloed op de staat van de natuur. Bij de uitvoering van natuurtoetsen is het dan ook zaak beider belangen (binnen de vigerende wetgeving) af te wegen. Regelmatig is er voor zowel natuur als economie winst te behalen. Mijn adviezen zijn er dan ook op gericht deze optimale situatie te bewerkstelligen. Daarin speelt wetgeving een belangrijke rol, maar ook voorlichting, inspraak en draagvlak zijn vaak van grote invloed op een bevredigende oplossing.

Werkwijze

De werkwijze van Buro Bos valt te typeren als praktisch en resultaatgericht met een hoog kennisniveau. Een goed analytisch vermogen, overzicht behouden (strategisch), maar ook inzoomen op details. Dit resulteert in een goed doordacht, kort en krachtig onderbouwd product met een praktische en effectieve implementatie en realistische doelen, doorlooptijden en resultaten. Buro Bos biedt systeemgerichte oplossingen, een flexibele instelling, een persoonlijke aanpak en maatwerk.